Dum spiro, spero


 
Dopóki dech w piersiach, nadziei nie tracę,
Że znów promyk słońca na niebie zobaczę.
Te słowa przepełnią wiarą i nadzieją,
Daleki głos powie, że dum spiro, spero.

GRAMMATICVS

* * *
Dum spiro, spero.
Dopóki oddycham, mam nadzieję.