Fiscus

Fiskus dawniej i dziś

Fiscus rzymski: dosłownie koszyk na pieniądze, skarb cesarski na wpływy pieniędzy z prowincji. 
Fiscus dzisiejszy: organy administracyjne państwa, zajmujące się ściąganiem podatków.

GRAMMATICVS