Kamień milowy


Kamień milowy

Rzymski kamień milowy (millarium) był znakiem w kształcie walca, stawianym na poboczach dróg w odstępie co jedną milę rzymską. Wynosiła ona 1478,5 metra i była równa tysiącowi podwójnych kroków. Stąd właśnie nazwa mili  - od łacińskiego mille, czyli tysiąc. 

Na kamieniach milowych znajdowały się przede wszystkim napisy informujące o odległości danego kamienia od początku drogi. Oprócz odległości, na niektórych millariach zapisywano informacje mówiące o tym, kto ufundował drogę i jaki był koszt budowy. Podawano również imię cesarza, któremu poświęcono drogę oraz imiona zarządców prowincji, przez które droga przebiegała. Bywało, że były tam też informacje o doniosłych, ówczesnych wydarzeniach. 

Odległość zapisywana na kamieniach milowych liczono od centrum Rzymu, czyli Forum Romanum. Tam w 20 roku p.n.e., za panowania pierwszego cesarza - Oktawiana Augusta wzniesiono kolumnę. Nazwano ją złotym kamieniem milowym (millarium aureum). Od niego rozchodziły się wszystkie drogi rzymskiego imperium. Stąd powiedzenie Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, choć tak naprawdę biegną one od Rzymu, gdyż w ten sposób są numerowane kamienie milowe. W rzymskich prowincjach odległości mierzono od ważnego miasta, będącego najczęściej stolicą prowincji. Zdjęcie przedstawia pierwszy kamień milowy, znajdujący się przy Via Appia Antica w Rzymie. Jest to kopia kamienia znalezionego tam w 1584 r. Od roku 1910 oryginał jest eksponatem rzymskich Muzeów Kapitolińskich, o czym informuje tekst na tabliczce po prawej stronie kamienia.

Dzisiaj wyrażenie kamień milowy oznacza jakieś szczególnie ważne, przełomowe wydarzenie lub osiągnięcie, mające wpływ na dalszy bieg wydarzeń, losy i historię. Jest również określeniem pewnego etapu, na przykład w pracach nad dużym i skomplikowanym projektem.

GRAMMATICVS