POST SCRIPTUM


Post scriptum - po napisaniu

Pewnie wiele razy używaliście skrótu „PS” w listach - tych tradycyjnych, pisanych ręcznie, a teraz częściej w wiadomościach e-mail lub SMS.

Łacińskie post scriptum znaczy dosłownie po napisaniu. Latynizm ten w języku polskim zapisuje się jako jeden wyraz - postscriptum. Znaczenie nie uległo zmianie. Jest to dopisek, dodatkowa informacja umieszczona na końcu listu lub innego tekstu, czyli faktycznie już po napisaniu oraz pod podpisem autora. Może być wyjaśnieniem, uzupełnieniem lub podsumowaniem wcześniej przekazanych informacji. 

W języku polskim postscriptum zapisywane jest w skrócie PS (bez kropek), a łacińskie post scriptum - z kropkami (P.S.).

GRAMMATICVS