Ad Kalendas Graecas


Niezwykły zwrot

Jak podaje rzymski historyk Swetoniusz, cesarz Oktawian August używał niezwykłego zwrotu: Ad Kalendas Graecas, znaczącego Na greckie kalendy, lub też Do greckich kalend.

Jako przykład używania tych słów przytacza zapiski z cesarskich listów
gdy August próbował wyjaśnić, iż ktoś nigdy nie spłaci zaciągniętego długu.

Kalendami nazywali starożytni Rzymianie każdy pierwszy dzień miesiąca. Za to w kalendarzu greckim określenie kalendy w ogóle nie istniało.

Ad Kalendas Graecas oznacza więc coś, co nigdy się nie spełni i nie dojdzie do skutku.

GRAMMATICVS