Odprawa posłów samnickich

Odprawa posłów samnickich

Marek Cyceron w dziele O starości przytoczył czytelnikom ciekawą historię Maniusza Kuriusza Dentatusa* - rzymskiego wodza i polityka, żyjącego w III wieku p.n.e. 

Człowiek ten słynął ze swej uczciwości i skromności. Podczas wojny z Samnitami, przybyli do Rzymian posłowie tego państwa, usiłując przekupić wodza ogromną ilością złota.

Kuriusz nie przyjął prezentu. Odprawił ich słowami: Mniejszą wartość ma dla mnie posiadanie złota, niż rozkazywanie tym, którzy je posiadają.

GRAMMATICVS

* Maniusz Kuriusz - czterokrotny rzymski konsul - nosił przydomek Dentatus, to znaczy Zębaty. Wziął się on stąd, że kiedy przyszedł na świat, miał już ponoć zęby.