Medycyna dla Rzymianina

Medycyna dla Rzymianina

Żadna z umiejętności nie jest bardziej zmienna, nie podlega częstszym przeobrażeniom, jak medycyna, choć żadna nie jest nad medycynę pożyteczniejsza! Początkowo za wynalazców swoich poczytywała bogów...

Pliniusz Starszy - rzymski pisarz i historyk, Historia naturalna (I wiek n.e.)