Zarządzenie Klaudiusza

Zarządzenie cesarza Klaudiusza

Niektórzy obywatele wysyłali na wyspę Eskulapa* chorych i wyczerpanych niewolników, aby ich nie leczyć. Kiedy dowiedział się o tym Klaudiusz, zarządził, że wszyscy zesłani na wyspę uzyskają wolność i nie wrócą pod władzę swych panów, jeśli wyzdrowieją.

W wypadku, gdy któryś z panów wolał zabić niewolnika niż wysłać na wyspę Eskulapa, miał być postawiony przed sąd pod zarzutem zabójstwa.

SwetoniuszBoski Klaudiusz

* Wyspa na rzece Tyber, obecnie Wyspa Tyberyjska (Isola Tiberina)

GRAMMATICVS