Cloaca Maxima


Kanalizacja

Grecki historyk Dionizjusz z Halikarnasu, podziwiając rzymskie imperium wymienił trzy rzeczy, w których przejawia się jego wielkość. Pierwszą były akwedukty, drugą - utwardzone drogi, a trzecią kanalizacja.

Antyczni Rzymianie stworzyli jeden z pierwszych na świecie systemów kanalizacyjnych. Największy rzymski kanał ściekowy nosił nazwę Cloaca Maxima, a swoje ujście miał w rzece Tyber. Do dziś zachowały się miejsca, w których nieczystości wpadały do rzeki. Jedno z nich znajduje się koło mostu Ponte Rotto, a drugie przy Ponte Palatino.

Budowę kanału rozpoczęto w VII wieku p.n.e. Dzięki niemu osuszono bagnisty teren, na którym powstało Forum Romanum. Do roku 184 p.n.e. był to kanał odkryty. Następnie pracami mającymi go zakryć kierował Katon Starszy, zwany Cenzorem. Cloaca Maxima była wielokrotnie naprawiana. Wiadomo, że w 33 roku n.e. wykonanie remontu przeprowadził polityk i wódz - Marek Agrypa.

Kanał miał 600 metrów długości, był wysoki na 4,2 m, a szeroki na 3,2 m. Prowadziło do niego wiele odgałęzień - pomniejszych kanałów ściekowych, tworzących cały system. W swoim dziele Historia naturalna Pliniusz Starszy pisał, że Cloaca Maxima czyli największy kanał ściekowy jest na tyle duży, że może nim przejechać wóz załadowany sianem.

GRAMMATICVS