Drugi zawód marynarzy

Drugi zawód marynarzy

Marynarze rzymskich statków wojennych pracowali także na lądzie.
Zatrudniali się przy obsłudze dających cień, ruchomych, płóciennych dachów teatrów i amfiteatrów. Potrafili - podobnie jak na morzu - sprawnie operować linami i skutecznie radzić sobie z wiatrem.

GRAMMATICVS