IugerumJak mierzono ziemię?

Podstawową rzymską miarą powierzchni ziemi było iugerum. Słowo powstało od iugum, oznaczającego jarzmo dla dwóch zwierząt pociągowych. Iugerum wynosiło tyle, ile ziemi w ciągu jednego dnia była w stanie zaorać para wołów. 

Iugerum stanowiło obszar o powierzchni około 2520 metrów kwadratowych, w kształcie prostokąta o bokach około 35,5 x 71 m. Uważano, że dla wyżywienia jednej rodziny trzeba posiadać minimum dwa iugera ziemi.

GRAMMATICVS