Obelisk FlaminioPamiątka z Egiptu 

Trzeci co do wielkości (po laterańskim i watykańskim), oryginalny, egipski obelisk stoi na Piazza del Poppolo w Rzymie. Dlaczego oryginalny? Ponieważ kilka rzymskich obelisków to kopie, wykonane w starożytności lub w czasach nowożytnych.Mierzący 24 metry obelisk faraona Ramzesa II, został sprowadzony do Rzymu z Egipskiego miasta Hieropolis w 10 roku p.n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta. W obelisku wyryto łacińskie inskrypcje mówiące o tym, że został on poświęcony słońcu.

Obelisk Flaminio początkowo zdobił Circus Maximus - najstarszy i największy cyrk antycznego Rzymu, gdzie odbywały się przede wszystkim wyścigi rydwanów. Powalony i złamany na dwie części pod koniec antyku, został odnaleziony dopiero w XV w


W 1589 roku za sprawą papieża Sykstusa V, obelisk ponownie połączono i ustawiono pośrodku Piazza del Poppolo, a na jego szczycie umieszczono krzyż. W tym miejscu, po ozdobieniu go w XIX w. fontanną z posągami lwów - stoi do dziś.

Pozostaje jeszcze pytanie, skąd wzięła się nazwa Obelisk Flaminio? Otóż przez plac, na którym obecnie stoi obelisk, biegła do miasta Rimini - dawnego Ariminum nad Adriatykiem, starożytna droga Via Flaminia. Dlatego też antyczną pamiątkę z Egiptu postanowiono nazwać Obelisk Flaminio.

GRAMMATICVS