Dobra rada Pompejusza

Dobra rada Pompejusza

W latach 49-45 p.n.e. toczyła się wojna domowa między Cezarem a Pompejuszem. W obozie tego drugiego znalazł się Cyceron. Z czasem jednak zaczął okazywać utratę wiary w zdolności dowódcze Pompejusza. Wódz odpowiedział Cyceronowi słowami: Przejdź do Cezara, wtedy będziesz się mnie bał.

Kwintylian
Kształcenie mówcy

GRAMMATICVS