Niepewne wiadomości

Niepewne wiadomości...

Jest bowiem w zwyczaju Galów, że przymuszają podróżnych, nawet wbrew ich woli, do zatrzymania się i wypytują, co i o czym który z nich słyszał; w miastach tłum otacza kupców i każe sobie opowiadać, z jakich oni stron przybywają i o czym się tam dowiedzieli.

Pod wpływem takich wieści i pogłosek nieraz podejmują, nawet w sprawach wielkiej wagi, decyzje, których im zaraz przychodzi żałować, gdyż dają ślepą wiarę niepewnym wiadomościom, jako że wielu opowiada im stosownie do ich życzeń zmyślone historie.


Gajusz Juliusz CezarWojna galijska IV