Narodzenie Jezusa

Narodzenie Jezusa

Jezus urodził się w czasach panowania pierwszego rzymskiego cesarza - Oktawiana Augusta. Św. Łukasz w swojej ewangelii wspomina to wydarzenie słowami: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.

Rządy tego cesarza trwały bardzo długo, od 27 roku p.n.e. do 14 roku n.e.
Ewangelista użył imienia Cezar August, ponieważ władca nosił oficjalny tytuł: Imperator Cezar August.

GRAMMATICVS