Nagroda TyberiuszaZasłużone zaszczyty

Rzymski historyk Tacyt opowiedział o niejakim Kurcjuszu Rufusie - człowieku ambitnym, który swoich sukcesów nie zawdzięczał wybitnym przodkom. Niektórzy drwili z niego, bo podobno był synem gladiatora.

Kurcjusz Rufus powoli dochodził do najwyższych godności w państwie. Został konsulem, a za zasługi wojenne otrzymał od cesarza Tyberiusza odznaki triumfalne. W końcu cesarz powierzył mu namiestnictwo prowincji Afryki. 

Ludzie zaczęli zarzucać Tyberiuszowi, że rozdaje tak wielkie zaszczyty człowiekowi bez rodzinnych tradycji. Cesarz odpowiedział na ich zarzuty słowami: Kurcjusz, jak się zdaje, z samego siebie się urodził.

GRAMMATICVS