Obywatelska pomocObywatelska pomoc

Podczas pierwszej wojny punickiej Rzymianie ponosili wielkie porażki w starciach morskich z armią Kartaginy. Powodem było to, że przed wojną Rzym nie posiadał floty, doświadczonych żołnierzy ani wioślarzy. Inaczej rzecz się miała z zaprawionym w bojach przeciwnikiem, potrafiącym znakomicie manewrować okrętami. 

W roku 260 p.n.e. dzięki dowodzącemu konsulowi - Gajuszowi Duiliuszowi sprawy zaczęły przybierać inny obrót. Na wyposażenie rzymskich statków wprowadził nieznany wcześniej wynalazek nazwany corvus (kruk). Był to pomost abordażowy o długości 12 metrów i szerokości 1,2 metra, na którego końcu znajdowały się ciężkie haki. Przerzucony na okręt nieprzyjaciela zaczepiał się, umożliwiając przejście ponad setce żołnierzy i walkę wręcz, a w tym Rzymianie byli bardzo skuteczni. Duiliuszowi po zwycięskiej bitwie koło przylądka Mylae senat przyznał odbycie pierwszego w historii Rzymu triumfu morskiego

Rzymski statek wojenny z dwoma rzędami wioseł - birema.

W czasie drugiej wojny punickiej, sytuacja finansowa w Rzymie była bardzo trudna. W 210 roku p.n.e. w państwowej kasie zabrakło pieniędzy. Wioślarze rzymskiej floty nie otrzymali żołdu, co mogło spowodować wstrzymanie morskich działań wojennych przeciw Kartaginie. W tej sytuacji konsul Lewinus złożył w senacie wniosek, aby każda rodzina senatorska oddała do skarbu państwa pieniądze ze złota, srebra i brązu. 

Ustawa była zaplanowana bardzo szczegółowo. Pozwolono bowiem zatrzymać po 5 tysięcy monet z brązu na utrzymanie domu. Kobiety mogły zachować niewielką ilość złota, a mężczyznom pozwolono zatrzymać jedynie złote sygnety. Chłopcy, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku męskiego, mogli zatrzymać bulle - rodzaj medalu wykonanego z dwóch wypukłych płytek. Wewnątrz znajdował się amulet, mający chronić dziecko przed złymi mocami. Bulla wykonana była przeważnie ze szlachetnego metalu i noszona na piersiach.

Średnio zamożni obywatele - ekwici oraz lud rzymski, rozumiejąc zagrożenie oraz widząc poświęcenie arystokracji, postąpili podobnie. Dzięki tej - powiedzielibyśmy dziś - zrzutce narodowej, niebezpieczeństwo przerwania działań wojennych zostało zażegnane. Druga wojna punicka trwała jeszcze dziewięć długich lat i ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Rzymu. 

Sentencja Marka Cycerona Pieniądz jest nerwem wojny (Nervus belli pecunia), choć wypowiedziana i zapisana wiele lat po tych wydarzeniach, znana była zapewne już wcześniej. Tak samo jest dziś i tak samo będzie w przyszłości. 

GRAMMATICVS