Rzymski kalkulator

Rzymski kalkulator?

Ktoś powie: Pewnie mowa o liczydle. Na liczydłach były umieszczone kamyki, zwane po łacinie CALCULI, ale tutaj chodzi o człowieka. 
Rzymski CALCULATOR był nauczycielem, który uczył dzieci rachunków.

GRAMMATICVS