Najlepszy Cesarz

Najlepszy Cesarz

Marek Ulpiusz Trajan jako jedyny otrzymał od senatu tytuł Optimus Princeps, co znaczy Najlepszy Cesarz. Do następnych cesarzy podczas przyjmowania władzy wypowiadano formułkę: Bądź szczęśliwszy od Augusta, lepszy od Trajana.

GRAMMATICVS