Transport zbożaZaopatrzenie z Ostii

Pochodzący z pierwszej połowy III wieku n.e. fresk znaleziono w roku 1865. Zdobił kolumbarium - grobowiec na urny z prochami, znajdujący się przy Via Laurentina - drodze prowadzącej do portu w Ostii. Obecnie fresk można oglądać w Muzeach Watykańskich.

Obraz przedstawia łódź do transportu rzecznego. W ten sposób przewożono Tybrem towary na trasie Ostia - Rzym. Łódź należała do człowieka o imieniu Geminus, który nazwał ją Isis Geminiana. Na malowidle został uwieczniony załadunek żywności. Z lewej strony, na rufie łodzi stoi kapitan i zarazem sternik - Farnaces. Trzyma dźwignie do starożytnych - bocznych sterów łodzi. Arascantus (druga osoba od lewej) jest urzędnikiem nadzorującym rzymskie spichlerze. Kontroluje ludzi dokonujących załadunku.


Transport towarów do portu na Awentynie.

Jeden z pracowników - prawdopodobnie niewolnik, wszedł już na pokład z workiem towaru i właśnie go opróżnia. Pomaga mu drugi, przesypując towar do pojemnika zwanego modius, służącego do odmierzania ilości towarów sypkich. Na pokład łodzi wchodzą po trapie dwaj inni mężczyźni. Niosą pełne worki, które tak samo jak poprzedni będą przesypywane do modiusa. Po prawej stronie siedzi i gestykuluje człowiek, być może wydaje polecenia ludziom noszącym worki.Dzięki scenie uwiecznionej na fresku, dowiadujemy się jak wyglądał zwykły dzień pracy ludzi zajmujących się transportem towarów do wielkiego, liczącego około milion mieszkańców miasta. Pozostaje jeszcze jedna, ciekawa kwestia. Z Ostii do Rzymu bez problemu można dopłynąć z prądem Tybru, lecz w jaki sposób łodzie wracały pod prąd do Ostii? Było to możliwe tylko dzięki holowaniu. Na łodziach mocowano liny, za które ciągnęli idący brzegiem rzeki ludzie lub robiły to woły. 

GRAMMATICVS