Mrówka w bursztynieMrówka w bursztynie

Rzymski poeta - Marek Waleriusz Marcjalis, pisał podszyte humorem epigramy, obrazujące codzienne sytuacje w stolicy imperium. Załączony utwór dowodzi, że starożytni od czystego bursztynu bardziej cenili ten z zatopionymi wewnątrz, niegdyś żywymi stworzeniami.

Mrówka po faeońskiej biegając drzewinie,
Naraz w lepkim zakrzepnie bursztynowym płynie.
Wzgardzona, póki życia cieszyło ją tchnienie,
Teraz - po śmierci - nagle podskoczyła w cenie. 

Marcjalis, Epigramy VI (przełożył J. Czubek)

Więcej o bursztynie mówi historyk i pisarz Pliniusz Starszy, autor encyklopedycznego dzieła Historia naturalna z I wieku n.e. Ciekawe informacje o bursztynie znajdują się TUTAJ.

GRAMMATICVS