Rzymskie kontrowersjeRzymskie kontrowersje

Słowo kontrowersja rozumiemy dzisiaj jako rozbieżność, niejednoznaczność opinii, wywołującą spory i dyskusje.

W starożytnym Rzymie termin controversiae oznaczał praktyczne ćwiczenia w wymowie, które polegały na wygłoszeniu przez jedną osobę mowy oskarżyciela i obrońcy na zadany temat

Takie ćwiczenia przygotowywały ucznia do przyszłych wystąpień w sądach.

GRAMMATICVS