Jak być dobrym ojcem?Jak być dobrym ojcem?

Piszę o tym do ciebie (...) ażebyś i ty czasem nie postępował z synem zbyt surowo i ostro. Pomyśl, że on jest młody, i że ty takim byłeś, a z prawa, jakie ci przysługuje jako ojcu, korzystaj nie zapominając, że jesteś człowiekiem i ojcem człowieka. 
Pliniusz Młodszy, Listy

Pliniusz pisze tutaj o prawie przysługującym jako ojcu. Ojcem rodziny był rzymski obywatel niepodlegający władzy swojego ojca, który sprawował ją dożywotnio. 

Ojciec rodzinypater familias miał w starożytnym Rzymie pełną władzę nad dziećmi, nazywaną patria potestas. Było to prawo życia i śmierci, które z czasem ulegało zmianom pod wpływem not cenzorskich oraz kontroli władzy cesarskiej.

GRAMMATICVS