Tempus fugit


Czasu mierzyć już nie będę,
Bo ucieka mi przez palce,
Woda, piasek, jak dzień długi.
Znów zatracam się w tej walce,
Czas ucieka - tempus fugit.

GRAMMATICVS

* * *

Tempus fugit.
Czas ucieka.