Titulus Crucis

Titulus Crucis - Tytuł Krzyża

Tabliczka na szczycie krzyża, a na niej napisane litery INRI. Co oznaczają? Co nam mówią? Litery te są akronimem, czyli inaczej - skrótowcem łacińskim. Każdej literze jest przypisane jedno słowo:

I - IESVS - Jezus
N - NAZARENVS - Nazarejczyk
R - REX - Król
I - IVDAEORVM - Żydowski

Należy zwrócić uwagę, że antyczny alfabet łaciński nie zawierał litery U. Zamiast niej stosowano literę V. Nie występuje również litera J, tylko I. Dopiero od XVI wieku oprócz V oraz I, zaczęto używać liter U i J

Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
Ewangelia św. Jana 19, 19-20GRAMMATICVS