Imiona Rzymianek


Imiona Rzymianek

Antyczni Rzymianie nie mieli tak wielkiej swobody w wyborze imion dla dziewczynek, jaką mamy dzisiaj. Wybór imienia uzależniony był od tego, w jakiej rodzinie dziecko przyszło na świat. 

Córki starożytnych Rzymian nosiły bowiem imiona po nazwiskach rodowych ojców. Na przykład córka Marka Porcjusza Katona miała na imię Porcja, córka Marka Tulliusza Cycerona - Tullia, a córka Gajusza Juliusza Cezara - Julia.

Jeśli ktoś miał więcej córek, do imienia pierwszej można było dodać słowo starsza (maior), następnej w kolejności dodawano młodsza (minor). Każda kolejna otrzymywała imię według numeracji: trzecia, czwarta, itd. Dla przykładu: (1) Sempronia, (2) Sempronia Minor (młodsza), (3) Sempronia Tertia (trzecia)
Jako przykład kolejności mogą tutaj posłużyć córki Marka Antoniusza. Pierwsza - z pierwszą żoną Antonią Hybrydą - miała na imię Antonia. Drugą córką - z Oktawią Młodszą - była Antonia Starsza (Maior), a trzecią - z tą samą żoną - Antonia Młodsza (Minor).

Bywało również, że córka otrzymywała  przydomek ojca lub męża. Jeśli np. ojciec nazywał się Marcus Tullius Cicero (pisownia łacińska), to córka była nazywana Tullia Ciceronis (Tullia Cycerona). 
Praktykowano także dodawanie przydomków rodowych w formie żeńskiej. Jeśli więc ojcem był Marek Liwiusz Druzus, córkę można było nazywać Liwia Druzylla. Innym przykładem jest córka Marka Wipsaniusza Agrypy, nosząca imiona Wipsania Agrypina.

GRAMMATICVS