Legat - poseł, pomocnik i dowódca


Rzymski legat

W antycznym Rzymie słowem legat (legatus) nazywano posła lub wysłannika. Jego rola i funkcja zmieniała się wraz z upływem czasu.

Z początku był posłem w relacjach między państwami oraz osobą oddelegowaną do pomocy urzędnikowi znajdującemu się poza Rzymem. W II wieku p.n.e. legat pełnił rolę pomocnika głównego dowódcy wojsk oraz namiestnika prowincji.

W czasach cesarstwa legat był już samodzielnym namiestnikiem prowincji lub dowódcą legionu. Podczas nieobecności głównego wodza, mógł nawet objąć dowództwo całej armii.

GRAMMATICVS