Wespazjan i dowódca

Przychodzi młodzik do cesarza

Ciekawostkę dotyczącą cesarza Wespazjana przytoczył w Żywotach Cezarów rzymski historyk Gajusz Swetoniusz.

Po otrzymaniu dowództwa wojskowego, stawił się przed cesarzem pewien młodzieniec. Pragnął podziękować za nominację, lecz nie spodziewał się takiej reakcji Wespazjana. A wszystko przez... zapach.

Młody człowiek chciał zaprezentować się jak najlepiej, do czego użył najlepszych wonności. Kiedy podszedł do cesarza - doświadczonego żołnierza i dowódcy, ten okazał mu wzgardę gestem i ostrym głosem powiedział: Wolałbym, żebyś cuchnął czosnkiem. Po tych słowach cofnął mu awans.

Widać, że Wespazjan najbardziej cenił prawdziwych, zaprawionych w bojach żołnierzy. Wypachniony i przesadnie dbający o swój wygląd młokos, według cesarza nie sprawdziłby się jako dowódca wojskowy.

GRAMMATICVS