Tyberiusz i podatkiDobry pasterz

Historycy Swetoniusz i Tacyt zgodnie zauważają, iż cesarz Tyberiusz dbał o umiarkowane obciążanie ludności podatkami.

Pierwszy z nich zanotował, że kiedy zarządcy rzymskich prowincji doradzali cesarzowi zwiększenie podatków, Tyberiusz odpisał im słowami: Dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie obdzierać ze skóry.

GRAMMATICVS