Miesiąc TyberiuszaWrzesień - miesiąc Tyberiusza?

Od jego decycji zależało, jak dzisiaj ludzie nazywaliby jeden z miesięcy. Być może nie byłby to wrzesień, lecz Tiberius.

Antyczni Rzymianie na cześć Juliusza Cezara nazwę miesiąca Quinctilis zmienili na Iulius. Podobnie na cześć cesarza Oktawiana Augusta miesiąc Sextilis nazwali August.

Senatorowie, chcąc przypodobać się Tyberiuszowi - następcy Augusta, chcieli nazwać kolejny miesiąc - September (wrzesień) jego imieniem. Tyberiusz nie wyraził jednak na to zgody.

Odpowiedział pomysłodawcom, że gdyby do tego doszło, wkrótce w kalendarzu zabrakłoby miejsca dla następnych cesarzy.

GRAMMATICVS