Początki Rzymu


Uchodźcy

Pod przywództwem Romulusa, Rzym stawał się coraz większym miastem. Przyjaciele i towarzysze założyciela przyszłego imperium, ja i on sam zauważyli jednak pewien problem. Był nim brak mieszkańców.

Wówczas Romulus postanowił ściągnąć do siebie ludzi w taki oto sposób: udzielić azylu każdemu, kto chciał zamieszkać w Rzymie. Zbiegło się więc z okolicznych ludów wielu uchodźców: ludzi wolnych i niewolników, skazańców i wygnańców. 

Oni to stanowili, jak podaje historyk Tytus Liwiusz* pierwszy zawiązek tworzącej się potęgi.

Dzieje Rzymu od założenia miasta I, 8

GRAMMATICVS