Ubiór niewolnikaNie wyróżniać się

Rzymski senat nie zgodził się na pomysł noszenia przez niewolników odmiennego odzienia, wyraźnie odróżniającego ich od ludzi wolnych.

Stało się tak, ponieważ niewolnicy mogliby łatwo zorientować się, jak bardzo są liczni i jak wielką stanowią siłę.

GRAMMATICVS