Klaudiusz II Gocki


Największy Zwycięzca Gotów

Rzymski cesarz Klaudiusz II Gocki panował zaledwie przez dwa lata - od 268 do 270 roku n.e. Historia zapamiętała go jako dobrego i walecznego władcę, podejmującego próby ratowania upadającego cesarstwa.

W pobliżu jeziora Garda na północy Italii, jego wojska pokonały germańskie plemiona Alamanów, za co otrzymał od senatu przydomek Germanicus Maximus. Następnie na Półwyspie Bałkańskim zadał klęskę Gotom, powstrzymując na długo ich napór na granice rzymskiego imperium. Za te zwycięstwa otrzymał z kolei tytuł Gothicus Maximus - Największy Zwycięzca Gotów.

Warto zauważyć, że cesarz zmarł jako jedna z wielu ofiar zarazy - w obozie wojskowym Sirmium. Od panowania cesarza Septymiusza Sewera, przez sześćdziesiąt lat poprzednicy Klaudiusza II Gockiego ginęli bowiem mordowani przez spiskowców.

GRAMMATICVS