Pisemna naganaŚlad zawsze pozostaje

Pewien rzymski obywatel otrzymał od cenzora pisemną naganę. Zależało mu na tym, aby dowód przewinienia nie pozostał w aktach. Prosił więc cesarza Klaudiusza o wymazanie zapisu. 

Rzymski historyk Swetoniusz pisał, że cesarz - owszem zgodził się na to, lecz odpowiedział: Niech przynajmniej zostanie ślad po zatarciu.

GRAMMATICVS