Amfiteatr w PuliMniejszy brat Koloseum

Chorwackie miasto Pula jest położone nad Morzem Adriatyckim, na południu półwyspu Istria. Tam właśnie można zobaczyć starożytny amfiteatr, który na pierwszy rzut oka przypomina Koloseum.

W czasach rzymskich Pula była ważnym ośrodkiem administracyjnym i handlowym. Dlatego właśnie zapadła decyzja, aby na jej terenie powstał okazały obiekt widowiskowy. Ciekawostką jest fakt, że miasto tak samo jak Rzym leży na siedmiu wzgórzach[mapka TUTAJ]Budowa amfiteatru rozpoczęta została w 2 roku p.n.e., za panowania Oktawiana Augusta. Ukończono ją w roku 14 n.e. Cesarz Wespazjan Flawiusz w roku 79 zlecił powiększenie budowli. Prace trwały 2 lata i zakończono je za panowania cesarza Tytusa - syna Wespazjana.W amfiteatrze odbywały się walki gladiatorów, jak również - podobnie jak w rzymskim Koloseum - naumachie, czyli widowiska przedstawiające bitwy morskie. Obecnie w tym miejscu organizowane są koncerty dla około pięciu tysięcy widzów.

GRAMMATICVS