Rzymskie książkiOryginały i kopie

W starożytnym Rzymie, dzięki wydawcom książki trafiały do szerokiego grona czytelników.

Niestety, zmorą wydawców byli działający bez żadnej kontroli ludzie kopiujący dzieła. Nie chodziło tutaj jednak wyłącznie o samo powielanie, a raczej o błędy popełniane podczas przepisywania.

Dlatego wydawcy nie rzucali na rynek od razu całego nakładu, lecz z rozmysłem co pewien czas przekazywali mniejsze ilości poprawnie napisanych egzemplarzy.

GRAMMATICVS