Kwintus dowódcaNie takie są zwyczaje Rzymian

Kwintus Tulliusz Cyceron był młodszym bratem Marka Cycerona. Podczas wojny z Galami, w latach 54-52 p.n.e. pełnił służbę wojskową jako dowódca legionu Juliusza Cezara. Ten, w swych Pamiętnikach z wojny galijskiej (41) przedstawił Kwintusa jako dobrego żołnierza.

Zdarzyło się, że wodzowie z galijskiego plemienia Nerwiów, podczas rozmowy z Kwintusem Cyceronem przekazali mu wiadomości o porażkach Rzymian i ich złym położeniu w Galii. Sami Nerwiowie byli przychylni Rzymianom, lecz przeciwni obozom zimowym zakładanym na ich ziemiach. W związku z tym, Galowie pozwolili Rzymianom bezpiecznie opuścić obóz, by założyli go w innym miejscu.

Kwintus Cyceron odpowiedział im na to krótko i wyraźnie, że… 
Nie jest w zwyczaju narodu rzymskiego przyjmowanie rad od uzbrojonego nieprzyjaciela.

GRAMMATICVS