Szykujcie się do wojny


Bitwa pod Zamą

Szykujcie się do wojny, skoroście pokoju ścierpieć nie potrafili.
BELLUM PARATE QUONIAM PACEM PATI NON POTUISTIS

Jak podaje historyk Tytus Liwiusz, powyższe słowa rzymski wódz - Scypion Afrykański Starszy skierował do Hannibala - dowódcy wojsk walczących po stronie Kartaginy. Było to tuż przed bitwą pod Zamą, w 202 roku p.n.e. Trwała II wojna punicka.

Ostatecznie zwyciężyli Rzymianie, mimo liczebnej przewagi wroga, który w swych szeregach miał aż 80 słoni bojowych. To właśnie bitwa pod Zamą zdecydowała o zwycięskim zakończeniu trwającej 17 lat wojny. Jej skutki okazały się dla pokonanych bardzo bolesne. 

Kartagina przestała już być silnym państwem. Musiała zapłacić ogromną kontrybucję, zniszczyć swoją flotę i oddać rzymskim sprzymierzeńcom część posiadłości w Afryce. Sami Rzymianie zajęli kartagińskie ziemie w Hiszpanii.

GRAMMATICVS