Przy grobowcu Scypionów


Spacer po Rzymie

Grobowiec Scypionów - znakomitego, rzymskiego rodu został zbudowany w III wieku p.n.e. Pierwszą pochowaną w nim osobą był Lucjusz Korneliusz Scypion Barbatus (Brodaty)

Grobowiec Scypionów - widok od wejścia.

Przydomek zawdzięczał zapewne bujnej, okazałej brodzie. Inskrypcja wyryta na jego nagrobku pozwala nam dostrzec wszystko, co poważane było w świecie Rzymian tamtych czasów. Chodzi oczywiście o piastowane godności i urzędy oraz sukcesy militarne.

Grób Scypiona Barbatusa.

Korneliusz Lucjusz Scypion Brodaty, z Gnejusza zrodzony, dzielny mąż i rozumny, którego postać cnotom jego dorównała. Konsul, cenzor i edyl wśród naszego ludu, Taurazję, Cyzaunę, Samnium zdobył. Podbił całą Lukanię, zakładników pojmał. 
Inskrypcja z książki Mary Beard „SPQR”, tłum. Z. Kubiak.

Grobowiec Scypionów jest położony między dwiema ulicami: Via di Porta Latina (drodze do Bramy Latyńskiej) i Via di Porta San Sebastiano (drodze do Bramy św. Sebastiana), od której znajduje się wejście do tego zabytku. 

Rzymska Brama św. Sebastiana.

Brama św. Sebastiana w Rzymie (Porta San Sebastiano) jest największym, dobrze zachowanym przejściem w murach obronnych cesarza Aureliana. Zbudowana ok. roku 275 n.e., pierwotnie nazywana była Porta Appia, ze względu na jej położenie przy Drodze Appijskiej (Via Appia). Obecnie brama nosi nazwę św. Sebastiana, ponieważ niedaleko niej znajduje się bazylika tego świętego oraz nazwane jego imieniem katakumby.

Tuż przed bramą stoi tak zwany Łuk Druzusa. Dlaczego tak zwany? W rzeczywistości nie jest to łuk triumfalny, lecz zdobiona arkada akweduktu zaopatrującego niegdyś w wodę termy cesarza Karakalli. 

"Łuk Druzusa" w Rzymie.

Niejako przedłużeniem Via di Porta San Sebastiano jest słynna Via Appia Antica - najstarsza bita rzymska droga, której nazwa pochodzi od imienia jej inicjatora - cenzora Appiusza Klaudiusza Ślepego. Budowę rozpoczęto w 312 roku p.n.e.

Obie bramy są przejściami w potężnych, obronnych Murach Aureliańskich, wzniesionych przez cesarza Lucjusza Domicjusza Aureliana w III wieku n.e. Nie należy mylić go z innym znanym cesarzem - Markiem Aureliuszem. 

Rzym - mury cesarza Aureliana.

Mury miały bronić miasto przed najazdem barbarzyńskiego plemienia Alanów podczas wielkiej wędrówki ludów i wdzieraniem się ich do Italii, poza granice rzymskiego imperium.

GRAMMATICVS