O galijskich druidachO galijskich druidach

W pamiętnikach z wojny galijskiej, Juliusz Cezar zapisał wiele ciekawych informacji dotyczących Galów i Germanów. Przedstawiając klasy społeczne w Galii, nie sposób było pominąć druidów, pełniących bardzo ważną rolę wśród społeczności plemiennej.

Cezar zaznaczył, iż druidzi byli przeważnie zwalniani z wszelkich obowiązków i powinności. Nie służyli w wojsku i nie brali udziału w wojnach, nie płacili takich podatków jak pozostali. Takie przywileje zachęcały młodych Galów do pobierania nauk od druidów, by po pewnym czasie dołączyć do ich grona. Młodzi ludzie czynili to dobrowolnie, lub posyłani byli do druidów przez rodziców oraz krewnych.

Jak dowiedział się i zapisał Cezar: Podobno uczą się tam na pamięć wielkiej ilości wierszy. Nauka trwała bardzo długo, bo nawet dwadzieścia lat. Młodzi Galowie uczyli się zasad i praktyk druidzkich na pamięć. Nauczyciele twierdzili, że nie wolno zapisywać ich nauk. Potwierdza to uwaga Juliusza Cezara, że - co ciekawe - druidzi (...) niemal we wszystkich innych wypadkach, zwłaszcza w sprawach publicznych i prywatnych, posługują się greckim alfabetem.


Rzymski wódz zastanawiał się, dlaczego tak się dzieje. Przypuszczał, że druidzi mają ku temu dwa powody. Po pierwsze, nie chcą udostępniać innym ludziom swoich nauk. Po drugie, chcieli aby ich uczniowie wykazywali się większą pilnością poprzez zapamiętywanie wykładanych tekstów.

W dalszej części pamiętnika, Cezar opisał wiarę i przekonania druidów dotyczącą duszy. Uważali oni bowiem i tak nauczali młodych, że po śmierci dusza nie ginie, lecz zmienia ciało, przechodząc z jednego człowieka do drugiego. Wpajane Galom wierzenia miały sprawić, że przestaną oni lękać się śmierci. Nauczyciele dobrze wiedzieli, że człowiek pozbawiony lęku staje się odważny i bardziej waleczny.

Czego jeszcze nauczali druidzi? Tak samo jak inne starożytne ludy, zajmowali się astronomią - jak podaje Cezar: (...) rozprawiają oni wiele o gwiazdach i ich ruchach (...). Druidzi zajmowali się ponadto geografią, nauczając o świecie oraz o innych krajach. Nie zaniedbywali też nauk o przyrodzie, a także - co niezmiernie ważne - mówili o bogach, ich mocy i potędze.

GRAMMATICVS