Wartości Rzymian


Virtus, Pietas i Fides

W II wieku p.n.e. wśród starożytnych Rzymian ukształtowały się trzy podstawowe wartości moralne. 

Pierwszą i najważniejszą spośród nich była VIRTUS - rzymska cnota. Oznaczała zachowanie godne prawdziwego mężczyzny, wyznaczane przez prawo i honor. Prawdziwy mężczyzna musiał wiedzieć jak odróżnić to co jest dobre, od tego co jest złe. Znał umiar i potrafił wyznaczać granice swoim pragnieniom.

PIETAS była drugą wartością moralną Rzymian. Oznaczała szacunek dla ojczyzny i rodziny oraz pobożność. Trzecią wartością była FIDES, czyli wzajemne zaufanie, lojalność i dotrzymywanie danego słowa.

GRAMMATICVS