Tyberiusz i Galba


Tyberiusz i Galba

Jak podaje rzymski historyk Gajusz Swetoniusz (Galba 4), cesarz Tyberiusz dowiedział się pewnego razu, że młodszemu od niego o 39 lat Sulpicjuszowi Galbie wróżą tron, ale dopiero na starość. 

Władca odpowiedział na to: Niech sobie żyje zdrów, skoro mnie to w żadnym razie nie dotyczy.

Faktycznie, nie dotyczyło go to ani trochę. Galba został bowiem cesarzem w roku 68, a Tyberiusz zmarł w roku 37 n.e.

GRAMMATICVS