Hadrian i Ateny


Ateny - dwa miasta

Jednym ze śladów obecności Rzymian w Atenach jest Łuk Hadriana. Zabytek znajduje się ok. 325 metrów od Akropolu, przy świątyni Zeusa Olimpijskiego (Olimpejonie). Kim był dla Greków człowiek, którego imię nosi ta budowla?

Publiusz Eliusz Hadrian rządził Imperium Romanum w latach 117-138 n.e., był następcą Trajana, trzecim z tak zwanych pięciu dobrych cesarzy. Popierał hellenizację, a Grecję i kulturę grecką darzył szczególnymi względami


Inicjował budowę i fundował budynki użyteczności publicznej, drogi i akwedukty. Ateny zostały na polecenie Hadriana rozbudowane, dlatego między innymi możemy dziś znaleźć w tym mieście wiele rzymskich pozostałości.

Łuk zbudowano z okazji przyjazdu cesarza do Aten, w podziękowaniu za jego dobrodziejstwa. Taka wizyta była wielkim zaszczytem dla każdego miasta, które odwiedzał. Z tej okazji mieszkańcy trwale upamiętniali takie niecodzienne wydarzenie. Dodać należy, iż Hadrian podróżował często i udawał się do różnych części rzymskiego imperium.


Podczas swoich wyjazdów, trwających czasem całe lata, Hadrian łączył swoją pasję podróżniczą - zwiedzanie, czy wejście się na szczyt Etny - z obowiązkami władcy. Nadzorował wojska, sprawdzał sprawność i wyszkolenie żołnierzy, zlecał budowę przygranicznych umocnień i fortyfikacji.

Łuk Hadriana jest bramą, symbolicznie dzielącą Ateny na dwie części, niejako na dwa miasta. Na sklepieniu zostały wyryte w języku greckim dwie inskrypcje, które informują ludzi, do czyjego miasta wchodzą. 


Patrząc od strony kierunku Akropolu przeczytamy napis: Oto są Ateny, starożytne miasto Tezeusza. Z drugiej strony, patrząc od Olimpejonu, napis informuje: Oto jest miasto Hadriana, nie Tezeusza

Łuk cesarza Hadriana nie jest jedyną rzymską pozostałością w stolicy Grecji. Informacje o innych śladach Rzymu w Atenach można znaleźć TUTAJ.

GRAMMATICVS