Rzymska piramidaModa na Egipt

Naprzeciwko dworca kolejowego Roma Ostia Lido, przy ruchliwym skrzyżowaniu ma swój początek droga prowadząca do portu w Ostii - Via Ostiense. Właśnie tam można zobaczyć bardzo interesujący obiekt - piramidę. Skąd taka budowla wzięła się w Rzymie?

Rzymska piramida nie jest ani tak stara, ani wielka jak te w Egipcie, jednak ma dokładnie takie samo przeznaczenie. To grobowiec, którego wysokość wynosi nieco ponad 36 metrów, a długość boku podstawy ma 30 metrów. Jednak w przeciwieństwie do piramid egipskich nie jest zbudowany z kamiennych bloków, lecz odlano go z cementu, a następnie pokryto cegłami. Na to wszystko zostały nałożone marmurowe płyty.

Piramidę zbudowano między 18 a 12 rokiem p.n.e. dla Gajusza Cestiusza, ważnego człowieka w mieście, którego stać było na tak ogromne i nietypowe miejsce pochówku. Cestiusz pełnił urząd pretora (sądy i utrzymanie porządku), był też trybunem ludowym chroniącym interesy obywateli oraz członkiem kolegium kapłańskiego epulonów, odpowiedzialnego za przygotowanie biesiad religijnych.


Dlaczego więc piramida? Pod koniec I w. p.n.e. Egipt był po prostu modny, a obok tak okazałego grobowca mało kto przechodził i nadal przechodzi obojętnie. Antyczni Rzymianie często umieszczali na nagrobkach inskrypcje, które miały zwrócić uwagę ludzi, opowiedzieć krótką historię o zmarłych.

Na podstawie jednego z napisów wykutych na ścianach piramidy można dowiedzieć się: kto jest w niej pochowany, czym się zajmował i jakie pełnił funkcje. Druga inskrypcja informuje, że grobowiec powstał na zlecenie wymienionych z imienia dwóch spadkobierców, aby wypełnić testament Cestiusza. 

Podano też, że budowę piramidy ukończono w 330 dni. Można się domyślać, że spadkobiercy mieli rok na zakończenie prac budowlanych, aby odziedziczyć dobra po zmarłym. Jeśli faktycznie tak było, to zdążyli miesiąc z małym haczykiem przed terminem.


W III wieku n.e. piramida Cestiusza stanowiła część muru obronnego, którego budowę zlecił i rozpoczął cesarz Aurelian. Być może podobnych grobowców było w Rzymie więcej, ale do dziś przetrwał tylko ten, prawdopodobnie tylko dzięki temu, że włączono go do miejskich umocnień.

Tuż obok piramidy znajduje się widoczna na zdjęciu Brama Świętego Pawła, ale o niej słów kilka w innym tekście, który znajduje się TUTAJ.

GRAMMATICVS