Porta San PaoloSąsiadka piramidy

Południowe wejście do antycznego Rzymu. Brama św. Pawła (Porta San Paolo), znajduje się przy grobowcu w kształcie piramidy, gdzie pochowano pretora Gajusza Cestiusza. 

Podobnie jak piramida - opisana TUTAJ - brama była niegdyś częścią muru obronnego cesarza Aureliana. Powstała w IV wieku n.e. za panowania Maksencjusza, a dwie wieżyczki dobudowano później, gdy cesarstwem (już nie całym, a zachodniorzymskim) rządził Honoriusz. Wcześniej nosiła nazwę Brama Ostyjska (Porta Ostiensis). Skąd wzięła się więc obecna nazwa? 


Wychodząc z Rzymu w kierunku Ostii, dwa kilometry dalej zbudowano świątynię, którą nazwano Bazylika św. Pawła za Murami. Według tradycji powstała w miejscu, gdzie pochowano św. Pawła z Tarsu. Ludzie do niej zmierzający przechodzili przez południową Bramę Ostyjską, którą w średniowieczu przemianowano na Bramę św. Pawła.

Z zabytkiem wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia. Właśnie przez tę bramę w grudniu 546 roku n.e., po rocznym oblężeniu do Rzymu wkroczyły wojska Ostrogotów z ich królem Totilą. Obecnie we wnętrzu Porta San Paolo mieści się  muzeum - Museo della Via Ostiense.

GRAMMATICVS