Rzymska mila


Tysiąc kroków

Wynosiła dokładnie 1478 i pół metra. Słowo mila pochodzi od łacińskiego mille, czyli tysiąc.

Dlaczego tysiąc? Ponieważ równała się tysiącowi kroków. Mogłoby się więc wydawać, że antyczni Rzymianie stawiali prawie półtorametrowe kroki. Okazuje się, że przelicznik wyglądał w tamtych czasach inaczej niż dzisiaj. 

Jeden pełny krok liczono wtedy, gdy podczas marszu ta sama stopa dotykała ziemi po raz drugi. Był to więc krok podwójny, lewej i prawej nogi. Nosił on łacińską nazwę passus, a rzymska mila - mille passus.

Przy odmierzaniu odległości bardzo pomocne były kamienie milowe - millaria. Te znaki w kształcie walca stawiano na poboczach dróg w odstępie dokładnie co jedną milę rzymską. [więcej TUTAJ] 

GRAMMATICVS