Dyktator w RzymieDyktator w Rzymie

W dzisiejszych czasach słowo dyktator nie kojarzy się pozytywnie
. Oznacza bowiem człowieka, który przejmuje władzę nie do końca legalnie, utrzymuje ją siłą, narzuca swą wolę wprowadzając terror. Do tego nie liczy się z obowiązującym prawem, a także z opinią publiczną.

Tymczasem w antycznym Rzymie dyktator pełnił swój urząd zgodnie z prawem, choć było to prawo nadzwyczajne. Dyktatora powoływał urzędujący konsul na wniosek senatu, w szczególnie trudnej dla państwa sytuacji. Wszelkie decyzje podejmowała tylko jedna osoba. Podejmowała je szybko, w sposób zdecydowany i nieodwołalny. Władza dyktatora wygasała po wykonaniu powierzonego zadania, lub po upływie maksymalnie sześciu miesięcy. 

Pierwszym rzymskim dyktatorem był w 501 roku p.n.e. Tytus Larcjusz. Pod koniec okresu republiki urząd dyktatora był nadużywany. Najpierw przez Lucjusza Korneliusza Sullę - został nim bez ograniczeń czasowych, zrezygnował po trzech latach. Następnie przez Gajusza Juliusza Cezara, który przyjął urząd wraz z tytułem dyktatora wieczystego.

Chyba najbardziej znanym dyktatorem w pozytywnym znaczeniu tego słowa był Lucjusz Kwinkcjusz Cyncynat, człowiek godny naśladowania, który stał się legendą antycznego Rzymu. Tekst o nim znajduje się TUTAJ.

GRAMMATICVS