Katon Starszy o urzędnikachRzymscy urzędnicy

Plutarch z Cheronei w Żywocie Marka Katona pisał, że ganił on rzymskich obywateli, gdy na wysokie stanowiska wybierali wciąż tych samych ludzi: Będzie się wydawało, że albo urzędy nie mają wielkiej wartości, albo niewielu jest ludzi godnych takich stanowisk.

Rzymski cenzor powtarzał również, że ludzie rwący się do częstego piastowania urzędów są jak nie znający drogi. Dlatego właśnie ciągle chcą chodzić z liktorami*, aby nie zabłądzić.

W dziele zatytułowanym Nauki dla syna, Marek Porcjusz Katon zapisał spostrzeżenie na temat nieuczciwych urzędników zarządzających prowincjami oraz nieuczciwych rzymskich poborców podatkowych, nazywanych publikanami: Złodzieje dobra prywatnego żywot spędzają w kajdanach, złodzieje dobra publicznego – w złocie i purpurze.

* Więcej o liktorach przeczytasz TUTAJ.

GRAMMATICVS